Hệ thống giám sát khí thải liên tục CEMS

 Hệ thống giám sát khí thải liên tục - CEMS

CÁC THÔNG SỐ ĐO ĐƯỢC:

 •     CO Carbon Monoxide
 •     O2 Oxygen
 •     CO2 Carbon Dioxide
 •     SO2 Sulfur Dioxide
 •     CH4 Methane
 •     NO Nitric Oxide
 •     NO2 Nitrogen Dioxide
 •     H2S Hydrogen Sulfide
 •     HCl Hydrogen Chloride
 •     HF Hydrogen Fluoride
 •     NH3 Ammonia
 •     HC Hydro Carbons
 •     CL2 Chlorine
 •     O3 Ozone
 •     N2O Nitrous Dioide
 •     Gas Temperature
 •     Particles 

TÍNH TOÁN (CHỌN THÊM)

 •     CO2 Carbon Dioxide
 •     ETA Combustion Efficiency - hiệu quả cháy
 •     LAMBDA Excess Air - Lượng khí vượt quá
 •     qA Heat Losses - Tổn thất nhiệt

Bạn cần tư vấn, Liên hệ IDTECH ngay để được hỗ trợ

Hotline: 024.62692732