Fire Testing - Thiết bị thử cháy

 THIẾT BỊ THỬ CHÁY CHO VẬT LIỆU

Sản phẩm của chúng tôi chủ yếu tập trung vào việc phân tích khả năng phản ứng lại cháy bao gồm:

-          Tính bắt cháy.

-          Giải phóng nhiệt

-          Khói tạo thành khi cháy

-          Tốc độ lan truyền của lửa

-          Chất độc và chất ăn mòn tạo ra khi cháy.

-          Khả năng kháng cháy.

-          Tổn thất sau khi cháy.

Ứng dụng thử cháy chủ yếu cho các ngành:

-          Vật liệu xây dựng.

-          Hàng không.

-          Giao thông vận tải

-          Đường sắt

-          Vật liệu nhựa, cáp điện,...

Bạn cần tư vấn, Liên hệ IDTECH ngay để được hỗ trợ

Hotline: 024.62692732