Máy phân tích khí cháy

 Máy phân tích khí cháy
Model: IMR 2800 - IMR - Mỹ

Đo đồng thời các thông số gồm:

-        Oxygen: O2.

-        Carbon Monoxide: CO

-        Nitric Oxide: NO

-        Nhiệt độ không khí môi trường: TA

-        Nitric dioxide: NO2.

-        Sulfur dioxide: SO2.

-        Đo nhiệt độ khí ống khói: TG (flue-gas temperature)

Tính toán các thông số gồm:

-        Độ thất thoát

-        Lượng khí vượt quá

-        Carbon Dioxide CO2.

Có 23 loại nhiên liệu đã được lên chương trình sẵn, có thể lên được 4 chương trình cho nhiên liệu nữa.

Tự động chuẩn điểm không

Có chương trình tích hợp tự động kiểm tra

Đồng thời hiển thị 6 thông số trên màn hình được chiếu sáng

Bạn cần tư vấn, Liên hệ IDTECH ngay để được hỗ trợ

Hotline: 024.62692732