Máy phân tích thủy ngân RA-5

 Thiết bị phù hợp các tiêu chuẩn gồm:

+ Phân tích mẫu khí: khí môi trường xung quanh, khí môi trường làm việc, khí đốt,  LPG,…: US EPA IO-5, ASTM D6350, ISO 6978, ISO 20552. 

+ Phân tích mẫu nước uống, nước sông, nước biển, nước thải,… theo tiêu chuẩn: US EPA 245.7, 1631e; ISO 17825.

https://www.hg-nic.com/product-catalogues/
https://www.hg-nic.com/Bạn cần tư vấn, Liên hệ IDTECH ngay để được hỗ trợ

Hotline: 024.62692732