Máy đo COD

Máy đo COD3 Máy so màu COD3 Plus cho phép đọc kết quả trực tiếp với các tính năng: Nhiều kiểm tra được lập trình sẵn, lựa chọn bước sóng tự động, menu vân hành đơn giản, màn hình có chiếu sáng nền. Nhà phân tích có thể dễ dàng lựa chọn các kiểm tra và đặt mẫu với thuốc thử. Bộ vi xử lý cho phép người dùng tải thêm 25 kiểm tra với hệ thống thuốc thử tùy chọn. Thiết bị có thể lưu trữ lên đến 500 điểm và thời gian nhập liệu và kết nối với máy tính thông qua cáp USB.

Máy phá mẫu COD


Máy phá mẫu COD này có tính năng của bộ vi xử lý, lập trình cài đặt thời gian và nhiệt độ, màn hình LCD kép cho phép đánh giá cả hai thông số trên. Hoàn hảo cho phân tích COD, tổng Phosphorus và tổng Nitrogen và nhiều kiểm tra yêu cầu phá mẫu khác.


Bạn cần tư vấn, Liên hệ IDTECH ngay để được hỗ trợ

Hotline: 024.62692732